KỈ NIỆM GÒ CÔNG - Hodos Đặng -

KỈ NIỆM GÒ CÔNG
Hodos ĐặngGò công miền đất gò giồng,
Khó mà lũ lụt từ sông Chín Rồng,
Gò Tre giáp với Tân Đông,
Tướng quân Võ Tánh cưới công chúa rồi,
Đầm Vạn Thắng rạng ngời,
Miếu thờ đại tướng để đời Gò Tre.
Bình Ân có đất Gò Me,
Vĩnh Bình có chợ ông Huê một thời.
Nhớ xưa đám lá tối trời,
Trương Công chống Pháp giận sôi hung tàn,
Bình Tây đại soái rỡ ràng,
Ao Dinh tuẫn tiết vô vàn tiếc thương!
Gò Công quê ngoại Nguyễn vương,
Sơn Quy vùng đất diệu phương, nhiệm mầu,
Phát sinh thái hậu thanh cao,
Chín ba tuổi thọ xiết bao lạ lùng!
Đập ông Chưởng ở Bình Luông,
Tiền nhân trị thủy vô cùng giỏi giang.
Đồng Sơn gia tộc hiển vang,
Nam Phương hoàng hậu huy hoàng biết bao!
Giồng Trôm, Giồng Tháp, Giồng Nâu,
Tân Thành, Đèn Đỏ, Cửa Khâu sáng ngời.
Bình Thành Hồ Biểu Chánh vui,
Viết nhiều tiểu thuyết người người thích coi.
Ô làng thành phố đây rồi,
Gò cao khổng - tước nhiều đời trú thân.
Đây là vùng đất tuyệt luân,
Anh em ta đã một lần sinh ra,
Gò Công là chính quê ta,
Tôi yêu xứ sở tên là Gò Công.
8-1-2024
Đ. V. Đ. Thạnh Trị.