LỜI THÌ THẦM CUỐI NĂM - Đặng Việt Lợi

                                        LI THÌ THM CUI NĂM

                                        Ta ngắm chiều phai trong mắt em
                           Em khoác hoàng hôn lên vai mềm
                           Có lẽ mùa đông còn nán lại
                           Rét đủ run bờ môi dịu êm

                           Rét đủ cho vòng tay chặt hơn
                           Đủ ướp tình yêu thấm đẫm hồn
                           Xuân dẫu chưa sang lòng đã...tết
                           Đơn giản hoa là những nụ hôn


                                       Đơn giản rằng yêu là vậy thôi
                           Là được cùng riêng một khoảng trời
                           Là mãi khóc cười chung lối mộng
                           Vui buồn, sướng khổ vẫn song đôi

                           Ngồi ngắm trăng đầy sóng sánh đêm
                           Ngoài kia, xuân ngấp nghé bên thềm
                           Ta hát em nghe từng điệu thức
                           Thì thầm kể lể chuyện…con tim

                                                          SG_ĐVL