NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11 - THẦY LÊ VĂN KÝ - Huỳnh Hạnh -

NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11
Huỳnh Hạnh
Giáo Sư LÊ VĂN KÝ, người thầy hiền hoà, Uyên bác và rất nghiêm khắc, đã tạo dựng biết bao thế hệ Ban Lâm Khoa từ ngày đầu thành lập Trường Nông Súc Bảo Lộc, tiền thân Đại Học Nông Lâm Thành Phố đến sau khi nghỉ hưu. Thầy đã ra đi ở tuổi 94. Mọi sinh viên Lâm Khoa luôn ghi nhớ công ơn giảng dạy của thầy .
Cô Hành, cô giáo trường Tiểu Học Cần Đước, dạy tôi năm lớp nhì khi cô vừa ra trường Sư Phạm ,năm nay cô ở tuổi U 100 nhưng rất minh mẫn và cũng còn mạnh khỏe. Kính chúc cô luôn bình an và hạnh phúc bên con cháu.


Anh Huỳnh Hạnh và Thầy Lê Văn Ký


Nhóm Liên Khóa Nông Lâm Mục thăm thầy Lê Văn Ký.