TÔI CHỈ YÊU THƯƠNG CÓ MỘT NGƯỜI - Hàn Dị Ngọc

TÔI CHỈ YÊU THƯƠNG CÓ MỘT 

NGƯỜI

 

   Tôi chỉ yêu thương có một người

   Của thời hoa mộng, tuổi đôi mươi

      Nhưng tôi nhớ rõ không quên được

Lúc mới mười ba, mơ mộng rồi

 Viết những dòng thơ đầy diễm lệ

    Tặng cho "người ấy” chưa quen tôi

           Sân trường, phượng nở, hoa hoàng điệp

        Giọng giảng thầy Hoan, tiếng bạn cười

Rồi có một ngày ai đưa đón

           Cổng trường ngần ngại, đứng chờ tôi

                Trên đường Bà Huyện, hoa chuông rụng         Chợ Bến Thành xưa, tôi với người

      Những chiều mưa lạnh, lá me rơi

             "Người ta” còn thích phim tình cảm?

        Riêng mình đơn độc, làm thơ thôi

    Giờ hãy quên đi, tuổi thiếu thời

   Lâp chôn mồ lạnh thuở xa xôi

  Cành hoa " forget me not” cũ

        Lệ thắm, không phải của một thời

     Vẫn còn mãi mãi ở trong tôi…..

                                   Tác giả Hàn Dị Ngọc 2017 

                                      tặng Nguyễn Trung Quân