Trường quốc gia Nông Lâm mục - Tạ Trung -

Trường quốc gia Nông Lâm mục

Tạ Trung

       Thoạt tiên là Nha Khảo cứu Đông Dương thành lập năm 1930 ở B’lao, cơ sở này đến năm 1955 thì nâng lên thành Trường Quốc gia Nông lâm mục , cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã tới dự lễ cắt băng khánh thành với chương trình học bốn năm. Tổng diện tích ban đầu là 800 ha, riêng vườn thực nghiệm rộng 200 ha chia thành những khu chăn nuôi gia súc,vườn cây công nghiệp, lúa thóc. Qua từng giai đoạn, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc (1962-1968), Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp (1968-1972), Học viện Quốc gia Nông nghiệp (1972-1974). Sau đổi tên là Đại học Nông Nghiệp 4 và ngày nay là Đại Học Nông Lâm .
      Trường còn có chi nhánh ở các tỉnh lân cận Bình Dương, Cần Thơ. Một giáo sư tại đại học Harvard , Texas anh Nguyễn Văn Hành K1 Thủy Lâm QGNLM người có 3 bằng tiến sỹ ở Mỹ, Úc và Anh Quốc, cố vấn kinh tài cho cả hai đời tổng thống Mỹ Bush cha lẫn Bush con đã nhận định trong hồi ký đây là ngôi trường không chỉ đẹp nhất Việt Nam mà còn đẹp nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ.
Các bạn là thần dân nông lâm súc hãy tự hào về nguồn gốc trường mình nhé.
Thân ái