Bến - Đò ( Tạ Trung)

Bến - Đò


Kể người nghe chuyện bến - đò

Một lần hẹn hò, ươm tơ hiệp vầy

Đò thì theo gió heo may

Tha hương viễn xứ, tháng ngày dần qua


Bến thì tình nghĩa mặn mà

Mong ngày sum họp thiết tha đợi đò

Sáng trưa chiều tối dật dờ

Ước làm con sóng đưa đò vân du


Một ngày trời chuyển mưa ngâu

Đò nhờ Ô thước bắc cầu đưa tin

Bảo rằng mình chẳng phận duyên

Ôm chi thương nhớ muộn phiền đôi bên


Nơi này chốn đó vô biên

Kỷ niệm xưa cũ ta nên chôn vùi

Bến nghe xa xót ngậm ngùi

Ngày qua thân thiết đầy vơi nỗi niềm


Chiều nay lá rụng bên thềm

Có người lữ khách say mềm bước qua

Dặn lòng vượt sóng phong ba

Tìm về bến cũ đậm đà nghĩa nhân

Tạ Trung