Chữ DUYÊN - Hòa Bùi -

Chữ DUYÊN

" Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng "

Mấy ông bạn hơi già ngồi chung bàn tự sự
Sổ một tràng " nho" hổng biết chữ đúng sai
Bàn chữ " duyên" ngàn dặm xưa nay
Con chữ có năm ký tự mà nói hoài hổng đã...

Duyên tình dễ hiểu chứ duyên đời khó tả
Duyên đến rồi đi trăm ngã khó lường
Lúc hữu duyên nhìn thấy mặt dễ thương
Khi hết duyên gặp chán chường mệt lã...

Người tu luyện bảo tùy duyên tất cả
Duyên gần duyên xa đừng quá lo âu
Hãy để tự nhiên
Như duyên phận nhiệm mầu
Lỡ bị " gãy gánh" chớ buồn rầu sanh bệnh...

Duyên nợ, duyên số...khó mà toan tính
Duyên nghiệp với đời đã dính đành theo
Tổ nghiệp se duyên có lúc giàu nghèo
Như kiếp " tầm tơ " chớ kỳ kèo trả giá !

Chơi... phây bút cũng có duyên đấy nhá
Có khi hợp nhau từ người lạ thành thân
Xa ngàn khơi lên mạng lại thấy gần
Vắng thì nhớ bần thần thèm tự sự...

Chữ duyên đời chẳng là duyên tình tứ
Có ngắn, có dài tùy phận dữ hiền
Lạm bàn phây bút chữ duyên
Ước duyên hạnh phúc lụy phiền buông trôi....!


Hòa Bùi