Chương trình họp mặt giao lưu với các trường TH NLS

 

THÔNG BÁO 

Chương trình họp mặt giao lưu với các trường TH Nông Lâm Súc

 

Ngày 1/1/2020:

- Họp mặt Ái Hữu NLS Huế tại Trung Tâm Sinh Vật Cảnh Giao Châu, số 1143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 28, Quận Bình Thạnh, TP HCM. Lúc 11 giờ .
Danh sách tham dự:
Anh Nguyễn Minh Tâm - NLS Huế.
Anh Trần Anh - NLS Bình Thuận
Anh Nguyễn Thanh Tùng - LKNLMSG
Thầy Nguyễn Thạch, cô Trương Thị Tố Nga, Chị Nguyễn Thị Hương Duyên, chị Mai Thị Minh Xuân, cô Tôn Nữ Diệu Thanh, thầy Hà Công Đống, Thầy cô Lê Ngọc Phái, Thầy cô Trương Công Phát,...( NLS Huế)
Chị Nguyễn Thị Thu Tuyết - NLS Ninh Thuận
Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh - NLS Bình Dương


- Họp mặt NLS Cần Thơ tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Nông Nghiệp Cần Thơ, số 9 Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, lúc 9 giờ sáng ngày 1/1/2020.Danh sách tham dự:
Thầy Nguyễn Tấn Phúc- NLS Định Tường
Thầy Nguyễn Tông Lộc- NLS ĐT
Thầy Nguyễn Văn Cao - NLS ĐT
Thầy Võ Văn Ninh- NLS Bảo Lộc/ ĐH NN4
Cô Nguyễn Thị Hồng( vợ thầy Ninh)
Cô Võ Thị Vân- NLS Bảo Lộc
Thầy Tôn Thất Phước - NLS Bảo Lộc
Anh Tôn Thất Thuyết- NLS Huế
Thầy Nguyễn Trung Quân - NLS An Giang
Thầy Dương Văn Phương - NLS Cần Thơ.
Cô Phan Thị Lượm - NLS Cần Thơ.
Cô Trần Thị Thanh Thủy - NLS Kiến Phong.
Thầy Phan Minh Đẩu - NLS Cần Thơ/ Tây Ninh/Huế
Thầy Phạm Tâm Linh - NLS Phước Tuy
Chị Trần Thị Tuyết - NLS ĐT/ TBLL Liên Trường
Anh Nguyễn Nam Chinh - NLS ĐT
Thầy cô Võ Thành Xinh - NLS Cần Thơ
Thầy Trương Minh Nguyệt - NLS Ninh Thuận/ Cần Thơ
Anh Nguyễn Kim Chủng - NLS Phú Yên
+ 5 TV NLS Bình Dương
+ 7 Thành viên NLS Darlac.


Ngày 5/1/2020:

Quý thầy cô có mặt tại Nhà Hàng Đoàn Viên, lúc 6 giờ sáng xe khởi hành.
- Họp mặt với trường NLS Vĩnh Bình, tại Ao Bà Om, Phường 8, thành phố Trà Vinh lúc 9 giờ
- Dự trù tài chánh: tiền xe + ăn sáng : 500.000đ/ người
                              đóng góp tiệc       : 300.000đ/ ngườiDanh sách tham dự:

Thầy Đỗ Đức Nghiêm ( HT đầu tiên NLS Vĩnh Bình).
Chị Trần Thị Tuyết - TBLL LT
Cô Tôn Nữ Diệu Thanh - NLS Huế

Cô Huỳnh Thị Liên - NLS Pleiku.

Thầy Võ Thành Xinh - NLS Cần Thơ

Cô Võ Thành Xinh - NLS Cần Thơ

Anh Lê Nho - NLS Kontum

Chị Lê Nho - NLS Kontum.
Thầy Nguyễn Văn Bậu - NLS Bình Thuận.
Anh Tôn Thất Thuyết - NLS Huế.

Thầy Nguyễn Trung Quân - NLS An Giang.

Thầy Nguyễn Văn Bậu - NLS Bình Thuận
Thầy Nguyễn Tông Lộc - NLS Định Tường
Anh Nguyễn Nam Chinh - NLS Định Tường
Anh Võ Anh Dũng - NLS Định Tường