HỌP MẶT KHÓA CAO ĐẴNG SƯ PHẠM NÔNG LÂM SÚC - Nguyễn Trung Quân -

HỌP MẶT KHÓA CAO ĐẴNG SƯ PHẠM NÔNG LÂM SÚC

Vào lúc 9.30 giờ ngày 02/12/23 Khóa CĐ.SP.NLS Saigon đã tổ chức họp mặt lần thứ 9 .
Với sự hiện diện quý thầy cô : Cô VÕ THỊ VÂN thầy HỨA VĂN TÚC và thầy CHÂU BÁ LỘC . Cùng gần 50 bạn đồng nghiệp từ Khóa 1 đến Khóa 8 về tham dự . Khóa 1.2.3 đi ít nhất vì các bạn đã gần 80 đường xa sức yếu. Tuy buổi họp không đông nhưng đầy tình thân ái.
Năm nay Ban Tổ Chức bầu lại Ban Liên Lạc mới với sự có mặt của các thành viên các khóa với mục đích để dễ thông tin cho các bạn cùng khóa.
Ban Tổ Chức dự trù kế hoạch năm 2024 Lần thứ 10 sẽ tổ chức họp mặt 2 ngày tại Bình Thuận để các bạn giao lưu. Thầy Đăng Diễn là cựu Hiệu Trưởng NLS Bình Thuận lo địa điểm . Thời gian tổ chức sẽ được Ban Tổ Chức quyết định và thông báo sau . ( xin ACE chia sẻ bản tin này cho các bạn không đi họp)
Vài hình ảnh ghi lại ( Photo by TQ )