HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG NGÀY 9/8/2020 - Tôn Thất Phước -

HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG
NGÀY 9/8/2020

      Sáng ngày 9/8/2020 họp mặt Liên Trường Trung Học NLS  Sơ kết về việc chống dột nhà Thầy Châu Kim Lang ( Giáo Viên NLS Bảo Lộc, Giáo viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức). Hiện nay quý thầy cô và anh chị các trường đóng góp khoảng 40 triệu và chị Lâm Xuyến NLS Bảo Lộc 65-70 góp 500 USD.

Chúc mừng sinh nhật Thầy Nguyễn Tông Lộc và Bạn Nguyễn Thị Thu Tuyết

Họp mặt thời  COVID - Giãn cách 2 métDanh sách quý thầy cô và các bạn tham gia chống dột nhà thầy Châu Kim Lang


DANH SÁCH  THÀNH VIÊN ĐÓNG GÓP

 SỬA MÁI NHÀ CỦA THẦY CHÂU KIM LANG

 ( Cho đến ngày 15/8/ 2020)

STT

HỌ TÊN

TRƯỜNG

SỐ TIỀN

1

Thầy Nguyễn Tông Lộc

NLS ĐT

20.000.000đ

2

Anh Trần Mỹ và

Chị Bùi Thị Tuyết

ĐHSPKT

5.000.000đ

3

Trần Thị Tuyết

 

1.000.000đ

4

Thầy Nguyễn Trung Quân

NLS AG

500.000đ

5

Chị Trần Thị Bạch Mai

NLS AG

500.000đ

6

Thầy Trần Văn Lộ

NLS ĐT

1.000.000đ

7

Chị Dương Thị Ruộng

ĐHSPKT

1.000.000đ

8

Vợ anh Hồ Chấn Lâm

ĐHSPKT

500.000đ

9

Thầy Trần Hữu Trí

NLS BL

500.000đ

10

Anh Nguyễn Tiến Trung

CT 71-74 NLSBL

500.000đ

11

Anh Võ Đăng Khoa

NLS ĐT

1.000.000đ

12

Anh Đỗ Trí

NLS CT

500.000đ

13

ChỊ Lâm Xuyến

NLSBL 65-70

500USD

14

Cô Tôn Nữ Diệu Thanh

NLS Quảng Trị

1.000.000đ

15

Cô Võ Thị Vân

NLS Bảo Lộc

1.000.000đ

16

Anh Tôn Thất Phước

NLS BL 65-70

1.000.000đ

17

Chị Ngọc Diệp

NLS BL 65-70

1.000.000đ

18

Anh Lê Đình Bang

NLS BL 65-68

1.000.000đ

19

Anh Nguyễn Văn Nghĩa

NLS BL 65-70

1.000.000đ

20

Chị Bùi Thanh Trước

NLS BL 67-70

1.000.000đ

21

Chị Nguyễn Thị Thu Tuyết

NLS NT

1.000.000đ

22

Anh Tôn Thất Thuyết

NLS Huế

150.000đ

23

Anh Nguyễn Tông Phúc

NLSBL

100 USD

24

Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa

LKNLMSG

1.000.000đ

25

Anh Hàn Đức Thanh

NLS BL

1.000.000đ

 

 

 

------------------

 

 TC

 

42.150.000đ

 

 

 

600USD