HỌP MẶT TẤT NIÊN NHÓM ÁI HỮU NLS - Lê Quang Thông -

HỌP MẶT TẤT NIÊN NHÓM ÁI HỮU NLS
    Lê Quang Thông
  Ngày 12/1/2020, Nhóm Ái hữu NLS  họp mặt tất niên tại Vườn Ẩm Thực Sông Xanh, Lái Thiêu, Bình Dương. Tham dự gồm 28 thành viên đến từ nhiều trường : NLS Huế, NLS Cần Thơ, NLS Kontum, NLS Định Tường, NLS Bình Dương, NLS Bảo Lộc, NLS Bình Tuy,...
      Buổi họp diễn ra trong bầu không khí vui tươi và ấm áp tình Nông Lâm Súc (Vài hình ảnh trong sinh hoạt cùng với LT.THNLS và các trường bạn).


CHO TÔI ĐƯỢC MỘT LẦN
NHÌN ANH EM TRIỀU MẾN
MỘT LẦN NHÌN TÌNH NGHĨA ÁO NÂU
MỘT LẦN NHÌN ĐÂU ĐÂU
CŨNG ĐOÀN KẾT
NỒNG ẤM YÊU THƯƠNG HOÀI

CHO TÔI ĐƯỢC MỘT LẦN
LÒNG TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
THÀNH KÍNH TRONG TÂM HỒN
MỘT LẦN NHÌN TÌNH NGHĨA LÊN NGÔI
NGỜI SÁNG TRONG TIM NGƯỜI

Lê Nho