MỪNG TRANG NHÀ - Trần văn Diên -

MỪNG TRANG NHÀKết quả đạt thành của chúng ta,

Quyết tâm thực hiện được trang nhà.

Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc,

Thắm thiết nghĩa tình tựa ngọc ngà.

Kỷ niệm tuổi xuân thời cắp sách,

Mực đen giấy trắng đẹp như hoa.

Thầy cô chỉ dạy nhanh từng bước,

Kiến thức khắc ghi mãi đậm đà.Trần Văn Diên ngày 13/11/2016

Ban Công Thôn 1970-73 NLS Cần Thơ