SỚ TÁO QUÂN 2019 NĂM KỶ HỢI NLS DARLAC - Nguyen Dau -

SỚ TÁO QUÂN 2019 NĂM KỶ HỢI

NLS DARLAC

Nguyen Dau

Muôn tâu thượng đế
Thần là áo nâu
Năm cũ đã qua
Hai không đã tới
Thần xin thông báo
Đắc lắc Buôn Mê
Hoài niệm năm mươi
Cùng với liên trường
Lần năm tổ chức
Tây nguyên nắng gió
Mời chào về đây
Cùng nhau nhảy lửa
Nổi cồng chiêng lên
Tinh thần áo nâu
Anh em một nhà
Nắm tay chan hoà
Tinh thần phấn khởi
Ta lại bốc thăm
Lần sáu ai đăng
Thần xin tâu vậy
Ngọc hoàng duyệt thôi
Thần si zu gen.
Anh em ta cùng mẹ cha.

Cùng màu áo thương mến nhau.... Ẩn bớt