THÔNG BÁO - Họp mặt Liên Trường TH NLS lần thứ 4

THÔNG BÁO

      Ban Liên Lạc Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc trân trọng thông báo đến Quý thầy cô và các bạn học viên NLS các trường:

      Họp mặt Liên Trường TH NLS lần thứ 4 sẽ được tổ chức ngày 02- 03/11/2019  tại Tiền Giang.
      Do ba đơn vị cùng  tổ chức :
- Trường Trung Học Nông Lâm Súc Định Tường – Bến Tre
- Trường Trung Học Nông Lâm Súc Cái Bè.
- Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bến Tranh
     Chương trình cụ thể sẽ thông báo sau trên trang web lientruong-thnls.com.


Trần Thị Tuyết
Ban Liên Lạc Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc