THÔNG BÁO Thân phụ thầy Trần Quang Quới ( CGV TH NLS Kiểu Mẫu An Lạc) Từ trần lúc 19 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2018 - Trần Thị Tuyết -

THÔNG BÁO

Thân phụ thầy Trần Quang Quới ( CGV TH NLS Kiểu Mẫu An Lạc)
Từ trần lúc 19 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2018
( Nhằm ngày 14 tháng 5 năm Mậu Tuất)
Linh cữu hoàn tại tư gia ở 365 đường Phạm Văn Chí, Phường 3, quận 6, TP Hồ Chí Minh.
(Gần Ngã tư Phạm Văn Chí và Bình Tiên)
Di quan ngày 30 tháng 6 năm 2018
( Nhằm ngày 17 tháng 5 năm Mậu Tuất)
An Táng tại Gò Đen.

Tất cả thầy cô và cựu học viên NLS thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Trần Quang Quới.

Cầu mong hương hồn cụ ông sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

GIA ĐÌNH MIỄN CHẤP ĐIẾU

Ban liên lạc Liên Trường TH NLS sẽ đi viếng tang vào lúc 14 giờ chiều thứ năm 28/6/2018.
( Nhầm ngày 15 tháng 5 năm Mậu Tuất).


TM BLL LT NLS

Trần Thị Tuyết