THƯ MỜI HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC Ngày 11/12/2016

THƯ MỜI HỌP MẶT
LIÊN TRƯỜNG
TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC
Ngày 11/12/2016

Để cho buổi họp thành công, mỗi thành viên tham dự vui lòng đóng góp:
 300 000 đồng /người để liên hoan

                                                                                                

Ban Liên Lạc Liên Trường có đặt một số Kỷ niệm chương để tặng quý thầy cô và đại biểu, giá 150 000 đồng/1 cái,  anh chị em nào có nhu cầu xin đăng ký với Ban Liên Lạc

RẤT MONG SỰ PHẢN HỒI CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM DỰ ĐĂNG KÝ CHM NHT LÀ NGÀY 20/11/2016 ĐỂ BAN TỔ CHỨC TIỆN VIỆC SẮP XẾP.

Liên hệ :                     

Nguyễn Hữu Trí   0908312554           email         nguyenhuutri39@gmail.co.

   Ngô Tấn Bình       01222266745           email        ngotanbinh@ymail.com

Trần Thị Tuyết     0906877300           email        tuyetmun1956@gmail.com


 Trân trọng