VUA QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH - Lê Ngọc Phái sưu tầm -

VUA QUANG TRUNG
ĐẠI PHÁ QUÂN THANH


Tết về nhắc lại chuyện Quang Trung
Đại phá quân Thanh dấu sử hùng
Treo cổ - Sầm Nghi tìm lối thoát
Lui quân - Sĩ Nghị tới đường cùng
Đống Đa xác giặc phơi lầy đất
Dòng Nhị tim người nhuộm đỏ sông
Khúc khải hoàn ca vang tứ xứ
Muôn nhà hạnh phúc đón thành công.
LÊ NGỌC PHÁI
Chú thích:
Chỉ có 6 ngày sau khi quân Thanh chiếm Thăng Long, tại Phú Xuân (Huế) vào ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (1788) Nguyễn Huệ đã làm lễ lên ngôi Hoàng Đế, lấy hiệu là Quang Trung và lập tức chỉnh đốn binh mã. Lễ xong hạ lệnh xuất quân ra Bắc.
Từ đêm 30 tháng Chạp năm Mậu Thân (25.01.1788) đến trưa mồng 5 Tết Kỷ Dậu (30.01.1788), quân Tây Sơn đã tiêu diệt 29 vạn quân ngoại xâm. Khi thành Thăng Long được giải phóng, quân Thanh đã chiếm 45 ngày. Sau khi chiếm được Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị cho mặc sức cướp bóc, hãm hiếp dân lành. Cả kinh thành náo loạn.
Trưa mồng 5 Tết, Vua Quang Trung ngồi trên lưng voi, áo bào xạm đen khói súng, đi đầu đại quân đại thắng tiến vào Thăng Long, giữa cảnh mừng vui khôn xiết của nhân dân. Tàn quân nhà Thanh và Lê Chiêu Thống trốn thoát về Tàu.
Những công tích lớn nhất của nhà Tây Sơn là chấm dứt sự phân tranh lãnh thổ sau hàng trăm năm bị chia cắt bởi các cuộc tranh giành quyền lực giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong, đồng thời đã 2 lần đánh bại quân xâm lược ngoại bang là Xiêm La và nhà Thanh, lập nền hòa bình trên đất nước Đại Việt .
+ Lê Ngọc Phái sưu tầm tài liệu lich sử
NỮ TƯỚNG BÙI THỊ XUÂNXuân Hòa Đô đốc tiếng lừng vang
Khí khái oai phong trước bạo tàn
Địch trảm chồng, tang thương đất nước
Voi giày con, nhức nhối tim gan
"Phân thây” - nào sợ uy hoàng đế
"Xẻo thịt” - đâu sờn chí nữ quan
Tiết tháo Tây Sơn còn sáng mãi
Má đào rạng rỡ với nhân gian.
LÊ NGỌC PHÁI
Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, vua quan nhà Tây Sơn bị hành hình dã man ( Đại Nam Thực Lục T1, sđd, tr. 531-532).
Về trường hợp gia đình tướng Trần Quang Diệu, sau khi dụ hàng không được, Nguyễn Ánh cho đem cả hai vợ chồng nữ tướng Bùi Thị Xuân và con gái họ mới 15 tuổi ra hành hình
Người ta kể lại khác nhau về trường hợp Trần Quang Diệu, có tài liệu cho biết ông bị xử chém, con gái ông mới 15 tuổi và tướng Bùi Thị Xuân thì bị cho voi giày.
+ Lê Ngọc Phái sưu tầm từ tài liệu lịch sử Tác giả trước
Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, bên cạnh Bảo tàng Quang Trung (Ảnh: Lê Ngọc Thế Phiệt, 22.7. 2019)