TIN BUỒN BLL Liên Trường xin trân trọng thông báo: Mẹ vợ của thầy Trần Quang Quới đã từ trần.

TIN BUỒN


BLL Liên Trường xin trân trọng thông báo:
Mẹ vợ của thầy Trần Quang Quới đã từ trần.

Linh cữu hoàn tại tư gia.
Di quan vào lúc 13 giờ trưa ngày 5-2-2018.
Hỏa thiêu tại Đa Phước - Bình Chánh.

Toàn thể Giáo Viên và Cựu Học Viên Liên Trường Trung Học NLS thành kính phân ưu cùng Gia Đình Thầy Quới.
Cầu mong hương hồn cụ bà sớm tiêu diêu về miền cực lạc.


TM BLL LT TH- NLS
Trần Thị Tuyết