TIN BUỒN - Thầy Nguyễn Văn Tuyến -BCV Liên Trường Trung Học NLS - Cựu Tổng Giám Canh NLS Bình Dương Đã từ trần lúc 20 giờ 25 phút ngày 20 tháng 01 năm 2017

 TIN BUỒN

                     Thầy Nguyễn Văn Tuyến  - BCV Liên Trường Trung Học NLS - Cựu Tổng Giám Canh  NLS Bình Dương
Đã từ trần lúc 20 giờ 25 phút ngày 20 tháng 01 năm 2017
 ( nhằm ngày 23 tháng chạp năm  Bính Thân)
Linh cữu được quàn tại tư gia tại Quận 7.
301/31/10 Đường Trần Xuân Soạn
Di quan hỏa táng lúc 06 giờ sáng ngày 23 tháng 01 năm 2017
( Nhằm ngày 26 tháng chạp năm Bính Thân)


Ban Liên Lạc Liên Trường sẽ đi viếng  lúc 14 giờ,
 ngày 22 tháng 01 năm 2017.


Toàn thể Thầy cô và Cựu học Viên Nông Lâm Súc thành kính phân ưu cùng gia quyến. Cầu mong hương hồn thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

BLL Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc